Nhật Viền 2 Nút, Vải Linen Ấn – Màu Socola

500.000