Lãnh Tụ Nam Ba Nút, Vải Linen Ấn Độ “Màu Tím Khói”

600.000