Người Chưa Quy Y Có Được Mặc Áo Tràng Khi Tới Cửa Phật?

Người Chưa Quy Y Có Được Mặc Áo Tràng Khi Tới Cửa Phật?

Người Chưa Quy Y Có Được Mặc Áo Tràng

Đó là thắc mắc của khá nhiều người. Rất nhiều người đến chùa vãng cảnh, tâm đã hướng Phật, muốn mặc chiếc áo tràng, nương nhờ cửa Phật, nhưng lòng còn e ngại.

Họ sợ lỡ chẳng may phạm phải điều cấm kỵ. Họ chưa thực sự bước vào thế giới Phật đạo. Và họ không dám khoác tấm pháp phục của Phật.

Ai được mặc pháp phục ở chùa?
Ai được mặc pháp phục ở chùa?

Khi bước chân vào chùa, điều đầu tiên cần làm là để lại phiền não của đời sống thế tục bên ngoài. Chúng ta mang thân tâm thanh tịnh vào đảnh lễ Như lai. Chúng ta tìm hiểu, học hỏi và thực tập giáo pháp Như lai. Ấy là điều quan trọng nhất.

Pháp phục tôn thêm vẻ trang nghiêm chốn cửa Phật
Pháp phục tôn thêm vẻ trang nghiêm chốn cửa Phật

Chiếc Áo Tràng Là Một Pháp Phục Dành Riêng Cho Cư Sĩ Tại Gia

Khi tụng kinh, bái sám, tọa thiền… chúng ta thấy được sự trang nghiêm nơi thân tướng, sự thanh tịnh tự tâm. Ta quyết tâm chế ngự mọi ý niệm có chiều hướng tiêu cực, bất thiện.

Mọi tham lam, sân, si, ích kỷ… đều tan biến. Sự linh thiêng, tĩnh lặng, trang nghiêm của chùa hữu ích hơn cho mọi sự tu tập này. Vì thế, hầu hết các chùa hiện nay đều khuyến khích mọi người đến chùa.

Dù là Phật tử hay người ngoại đạo đều được mặc và nên mặc áo tràng
Dù là Phật tử hay người ngoại đạo đều được mặc và nên mặc áo tràng

Mặc pháp phục là góp thêm phần trang nghiêm chốn thiền môn thanh tịnh. Chiếc áo cũng giúp ta điều phục được oai nghi nơi Phật điện. Do vậy, dù là Phật tử hay người chưa quy y Tam bảo đều được phép và nên mặc áo tràng khi hành lễ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *